Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Rozumiem

Cross-Border Conscious Media Consumption

Základné údaje projektu

Názov: Cross-Border Conscious Media Consumption (CBCMC)
Časový horizont: 1.10.2017.10. - 30.9.2019 (24 mesiacov)
Získaná dotácia: 299 195.75 EUR

Zhrnutie projektu

Bohužiaľ mladí ľudia nemajú dostatok reálnych informácií o dianiach a o ľuďoch žijúcich v pohraničnom regióne na druhej strane hraníc. Ich znalosti o obyvateľoch a dianiach na druhej strane hraníc sa často pohybujú na úrovni stereotypií a predsudkoch, čo je nevhodná prax.

Hlavným cieľom je naučiť mladú generáciu na správne používanie médií v záujme toho, aby sa z nich stali otvorení a slobodne zmýšľajúci dospelí, ktorí dokážu správne posúdiť pravdivosť informácií a aby sa zároveň zmiernili ich predsudky, aby boli uvedomelými európskymi občanmi. V zmysle toho cieľom projektu je, aby sme spoznali mediálne zvyky ľudí žijúcich v pohraničnom regióne, z akých zdrojov získajú svoje informácie, či je im jasné, ako médiá fungujú, či sú tie zdroje dôveryhodné.

V spoznaní mediálnych zvykov mládeže žijúcej v pohraničnom regióne vznikajú nasledovné výstup:

 • výsledky prieskumu používania mediálnych zdrojov a ich dôveryhodnosti
 • učebný materiál a pedagogická koncepcia pre účastníkov stredoškolského a vysokoškolského stupňa vzdelávania
 • kampaň pre mediálne povedomie: za účasti médií v pohraničnom regióne zverejnenie seriálu, ktorý predstaví susednú krajinu v záujme toho, aby boli predstavené všeobecné informácie o susednej krajine, ako ich kultúrne špecifiká, štátne zriadenie, zvyky a obyčaje, podnikateľské prostredie atď.
 • otvorené dni, ktoré majú slúžiť k osvojeniu povedomého používania médií
 • školské vzdelávanie: žurnalisti, ktorí sa zúčastnia projektu, v školských zariadeniach predstavia pedagogický pilotný program, odovzdajú účastníkom učivo, týmto zároveň testujú a predstavia bezplatne prístupný učebný materiál školským zariadeniam

Za účasti pohraničných médií cieľové skupiny majú možnosť získať všeobecné vedomosti o susednej krajine (kultúrne špecifiká, zvyky a obyčaje, podnikateľské prostredie), ktoré sú veľmi dôležité vo formovaní prístupu k susedným krajinám, veď vedomosti a znalosti v značnej miere môžu znížiť predsudky a posilniť spoluprácu.

Partneri

Vedúci partner: Nezisková organizácia "KÖLCSEY" Televízia

Televízia Kölcsey je jednou z najväčších televíznych organizácií v Maďarsku a je jediná, ktorá poskytuje programy nielen z oblasti miestnej samosprávy, ale aj o celej župe.
So svojou dostupnou vysielacou infraštruktúrou, ktorá je k dispozícii v meste Nyíregyháza a Mátészalka, pokrýva 90% regiónu a pomocou cezhraničných kontaktov (Ungvár-UA, Szatmárnémeti-RO) podávajú správy aj o pohraničnom regióne.
Na základe uvedených kontaktov sa počas plánovacieho obdobia 2007 - 2013 uskutočnilo niekoľko projektov cezhraničnej spolupráce. Vypracovali sa spoločné programy s ukrajinskými partnermi a založila sa cezhraničná spravodajská agentúra s rumunskými partnermi.

Partner projektu: Zväz Maďarských televíznych tvorcov na Slovensku (1.10.2017 - 31.1.2019)

Zväz pôsobiace na Slovensku je profesionálnou organizáciou televíznych vysielateľov. Jeho členovia majú najmenej 15 - 20 ročné skúsenosti v oblasti televízie, žurnalistiky a médií. Členmi organizácie sú zmluvní partneri slovenských a maďarských štátnych televízií, a pripravujú televízne programy pre regionálnych poskytovateľov televíznych služieb. Niektorí z nich majú tiež skúsenosti s riadením a prevádzkou takýchto regionálnych televízií. Organizácia už 5 rokov prevádzkuje televízny spravodajský portál hirek.sk.

Partner projektu: Media Novum (1.2.2019 - 30.9.2019)

Media Novum je združenie dobrovoľníkov s cieľom združovať tvorcov audiovizuálnych diel, najmä regionálne aktívnych televíznych novinárov, redaktorov a kameramanov. Hlavnou úlohou združenia je zvýšiť úroveň regionálnej televíznej produkcie.

V projekte sa plánujú nasledujúce podujatia, aktivity:

 • Projektový manažment (SK, HU)
 • Komunikácia (SK, HU)
 • Prieskum o spotrebe a hodnovernosti médií (SK, HU)
 • Konferencia na prezentáciu výsledkov (HU)
 • Cezhraničné vzdelávanie a tvorba koncepcií (SK, HU)
 • Cezhraničná mediálna kampaň (SK, HU)
 • Miestna média-tréning (SK, HU)
 • Pilotný diseminačný program pre školy (SK, HU)
 • Obstaranie zariadení súvisiacich s hlavnými aktivitami (SK, HU)
 • Preklad a tlmočenie (SK, HU)
 • Koordinácia odborných aktivít (SK, HU)

O uvedených aktivitách a súvisiacich udalostiach Vás budeme priebežne informovať. Okrem odborných koordinačných a mediálnych aktivít, výsledky dostupné aj pre laickú verejnosť sa očakávajú v III. štvrťroku 2019.